glRenderMode post thumbnail
glRenderMode - встановлює режим растеризації.
glClientActiveTexture post thumbnail
glClientActiveTexture - встановлює активну текстурну одиницю.
glFinish post thumbnail
glFinish - блокування виконання до завершення виконання команд OpenGL.
glBlendFunc post thumbnail
glBlendFunc - встановлює арифметику пікселя.
glFlush post thumbnail
glFlush - змушує виконування команд OpenGL за кінечний час.
gluBeginTrim post thumbnail
gluBeginTrim - позначає створення обмежуючого циклу NURBS-площини.
gluPwlCurve post thumbnail
gluPwlCurve - описує сегменти лінійної обмеженої NURBS-кривої.
gluNurbsCurve post thumbnail
gluNurbsCurve - визначення форми NURBS-кривої.
gluNewNurbsRenderer post thumbnail
gluNewNurbsRenderer - створює об'єкт NURBS-кривої.
gluBeginCurve post thumbnail
gluBeginCurve - відокремлює визначення NURBS-кривої.
12345678910