glClientActiveTexture - встановлює активну текстурну одиницю.

C-специфікація

void glClientActiveTexture (GLenum texture) ;

 

Параметри

texture вказує, яку текстурну одиницю необхідно зробити активною. Кількість текстурних одиниць являється залежним від реалізації, але повинно бути хоча-б дві одиниці. Параметр texture повинен бути GL_TEXTUREi, де i містить у проміжку від 0 до GL_MAX_TEXTURE_COORDS-1, яке являється реалізаційно залежним значенням. Значення за умовчанням являється GL_TEXTURE0.

Опис

Функція glClientActiveTexture обирає параметри масиву вертексів стану клієнта, які будуть модифікуватися викликами функції glTexCoordPointer, і вмикатися чи вимикатися за допомогою виклику функцій glEnableClientState або glDisableClientState, відповідно, з параметром GL_TEXTURE_COORD_ARRAY.

Нотатки

Функція glClientActiveTexture підтримується системою OpenGL версії 1.3 або вище, або якщо рядок символів "ARB_multitexture" включено у рядок символів повернених за допомогою виклику функції glGetString з аргументом GL_EXTENSIONS.

Помилки

GL_INVALID_ENUM генерується якщо параметр texture не містить одне з значень GL_TEXTUREi, де i міститься у проміжку від 0 до значення GL_MAX_TEXTURE_COORDS - 1.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_CLIENT_ACTIVE_TEXTURE або GL_MAX_TEXTURE_COORDS.

Перегляньте також

glActiveTexture, glDisableClientState, glEnableClientState, glMultiTexCoord, glTexCoordPointer

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glClientActiveTexture.xml