gluPwlCurve - описує сегменти лінійної обмеженої NURBS-кривої (pwl - piecewise linear).

C-специфікація

void gluPwlCurve (GLUnurbs* nurb,
         GLint count,
         GLfloat* data,
         GLint stride,
         GLenum type) ;

 

Параметри

nurb вказує об'єкт NURB-кривої (містить значення створене функцією gluNewNurbsRenderer).

count вказує кількість точок на криві.

data вказує масив, який містить точки кривої.

stride вказує зміщення (дійсне число одинарної точності) між точками на кривій.

type вказує тип кривої. Повинен містити одне з наступних значень: GLU_MAP1_TRIM_2 або GLU_MAP1_TRIM_3.

Опис

Функція gluPwlCurve описує сегменти лінійної обмеженої кривої для NURBS-площини. Сегментна лінійна крива складається з списку координат точок у параметричному просторі для NURBS-поверхонь яку потрібно обмежити. Дані точки з'єднані з лінійними сегментами з кривої. Якщо крива являється приближенням до кривої, яка не являється сегментно лінійною, точки повинні розміщуватись достатньо близько у параметричному просторі, щоб кінцевий шлях виглядав криволінійно при масштабі, який використовує програма.

Якщо параметр type являється GLU_MAP1_TRIM_2, тоді він описує криву у двовимірному (u і v) параметричному просторі. Якщо він містить значення GLU_MAP1_TRIM_3, він описує криву у двовимірному гомогенному (u, v і w) параметричному просторі. Перегляньте gluBeginTrim щоб отримати більш детальну інформацію про обмежені криві.

Нотатки

Для опису обмежених кривих, які близько накладаються на контури NURBS-площини, викличте функцію gluNurbsCurve.

Перегляньте також

gluBeginCurve, gluBeginTrim, gluNewNurbsRenderer, gluNurbsCurve

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/gluPwlCurve.xml