glBindAttribLocation post thumbnail
glBindAttribLocation - асоціювання індексу загального вертексного атрибуту до іменованої змінної атрибуту.
glClipPlane post thumbnail
glClipPlane - вказує площину відносно якої відрізається геометрія.
glBlendColor post thumbnail
glBlendColor - встановлює колір змішування.
glListBase post thumbnail
glListBase - встановлює базис списків відтворення для функції glCallLists.
glLineWidth post thumbnail
glLineWidth - встановлює ширину растеризованих ліній.
glLineStipple post thumbnail
glLineStipple - вказує шаблон для пунктирної лінії.
glDrawElements post thumbnail
glDrawElements - рендеринг примітивів з даних масиву.
glDrawBuffers post thumbnail
glDrawBuffers - вказує список колірних буферів у які буде відбуватись малювання.
glDrawBuffer post thumbnail
glDrawBuffer - вказує цільові колірні буфери, в які буде виконуватися малювання.
glCopyTexImage2D post thumbnail
glCopyTexImage2D - копіює пікселі у двовимірну текстуру зображення.
123456