glFinish - блокування виконання до завершення виконання команд OpenGL.

C-специфікація

void glFinish (void) ;

 

Опис

Функція glFinish не завершує своє виконання поки виконуються команди системи OpenGL. Такі команди включають усі зміни до стану OpenGL, усі зміни до стану підключення, і усі зміни до буфера кадру.

Нотатки

Функція glFinish вимагає звернення до сервера.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glFinish вконується між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Перегляньте також

glFlush

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glFinish.xml