glFlush - змушує виконування команд OpenGL за кінечний час.

C-специфікація

void glFlush (void) ;

 

Опис

Різні реалізації OpenGL буферизують команди у різних розміщеннях, включаючи мережеві буфери і у самих графічних прискорювачах. Функція glFlush спустошує усі ці буфери, і спричиняє виконання усіх викликаних команд на стільки швидко, на скільки швидко вони приймаються фактичною системю малювання. Хоче це виконання може не завершуватися за будь-який часовий період, вона завершує виконання за кінечний час.

Через те, що будь-яка програма, яка використовує систему OpenGL може виконуватись через мережу, або через прискорювач, який буферизує команди, усі програми повинні викликати glFlush кожного разу, коли вони очікують завершення усіх попередніх викликаних команд. Наприклад, викликайте glFlush перед очікуванням вводу користувача, який залежить від згенерованого зображення.

Нотатки

Функція glFlush може завершити своє виконання в будь-який момент. Вона не очікує завершення виконання усіх попередніх викликаних команд системи OpenGL.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glFlush викликається між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Перегляньте також

glFinish

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glFlush.xml