glIsList - визначає чи передане ім'я відповідає списку відображення.

C-специфікація

GLboolean glIsList (GLuint list) ;

 

Параметри

list вказує потенційний ідентифікатор (ім'я) списку відображення.

Опис

Функція glIsList повертає GL_TRUE якщо параметр list містить значення, яке відображає ідентифікатор списку відображення і повертає GL_FALSE в іншому випадку або під час помилки.

Ім'я отримане за допомогою виклику функції glGenLists, але поки не асоційоване з списком відображення за допомогою функції glNewList, не являється ім'ям списку відображення.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glIsList виконується між відповідними викликами glBegin і glEnd.

Перегляньте також

glCallList, glCallLists, glDeleteLists, glGenLists, glNewList

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glIsList.xml