glGenLists - генерування неперервного набору порожніх списків відображення.

C Специфікація

GLuint glGenLists (GLsizei range) ;

Параметри

range - вказує кількість неперервних пустих списків відображення, які необхідно згенерувати.

Опис

Команда glGenLists має тільки один аргумент, range. Вона повертає ціле число n таке що неперервний проміжок range n, n+1, ..., n+range-1 являються пустими списками. Якщо range містить значення 0, і не існує групи range пустих імен, або якщо генерується будь-яка помилка, списки відображення не створюються, і повертається значення 0.

Помилки

GL_INVALID_VALUE генерується якщо range являється негативним числом. GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glGenLists виконується між викликами glBegin і відповідним glEnd.

Пов'язані параметри

glIsList

Перегляньте також

glCallListglCallListsglDeleteListsglNewList Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glGenLists.xml