glDeleteLists - видалення впорядкованої групи списків відображення.

C специфікація

void glDeleteLists (GLuint list,
                    GLsizei range) ;

Параметри

list - вказує цілочисельне ім'я першого списку відображення, з якого необхідно почати видалення. range - вказує кількість іменованих списків відображення, які необхідно видалити.

Опис

Команда glDeleteLists спричиняє видалення неперервного проміжку списків відображення. Параметр list являється ім'ям першого списку відображення з якого необхідно розпочати видалення, і параметр range містить значення кількості списків відображення, які необхідно видалити, включаючи з списком list. Усі списки відображення d з проміжку list <= d <= list + range - 1 видаляються. Уся виділена пам'ять для вказаних списків відображення вивільняється, і імена стають доступними для повторного використання. Імена з проміжку, які не мають асоційованих списків відображення ігноруються. Якщо параметр range містить значення 0 нічого не видаляється.

Помилки

GL_INVALID_VALUE генерується якщо параметр range являється негативним. GL_INVALID_OPERATION генерується якщо команда glDeleteLists виконується між викликами команд glBegin і відповідній їй glEnd.

Перегляньте також

glCallList, glCallLists, glGenLists, glIsList, glNewList Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glDeleteLists.xml