glBlendColor - встановлює колір змішування.

C-специфікація

void glBlendColor (GLclampf red,
          GLclampf green,
          GLclampf blue,
          GLclampf alpha) ;

Параметри

red, green, blue, alpha вказує компоненти для параметру системи GL_BLEND_COLOR.

Опис

Параметри системи OpenGL GL_BLEND_COLOR можна використовувати для обчислення джерельного і цільового множників змішування. Компоненти кольору обрізаються до проміжку 0-1 перед збереженням. Перегляньте документацію до функції glBlendFunc для повного опису операцій змішування. За умовчанням параметр GL_BLEND_COLOR встановлено у значення (0, 0, 0, 0).

Нотатки

Функція glBlendColor являєтся частиною множини розширень ARB_imaging. Функція glBlendColor присутня тільки якщо функція glGetString разом з параметром GL_EXTENSIONS повертає рядок ARB_imaging.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glBlendColor виконується між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_BLEND_COLOR

Перегляньте також

glBlendEquation, glBlendFunc, glGetString

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glBlendColor.xml