glBindAttribLocation post thumbnail
glBindAttribLocation - асоціювання індексу загального вертексного атрибуту до іменованої змінної атрибуту.