glListBase - встановлює базис списків відтворення для функції glCallLists.

C-специфікація

void glListBase (GLuint base) ;

 

Параметри

base вказує ціле число зміщення, яку буде додаватись під час виклику функції glCallLists для генерації імен списків відтворення. Значення за умовчанням 0.

Опис

Функція glCallLists вказує масив зміщень. Імена списків відтворення генеруються за допомогою додавання значення з параметру base до кожного. Імена, які відносяться до коректних списків відтворення виконуються, інші ігноруються.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glListBase викликається між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_LIST_BASE

Перегляньте також

glCallLists

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glListBase.xml