glLoadMatrix - заміняє поточну матрицю на вказану у якості аргументу.

C специфікація

void glLoadMatrixd (const GLdouble* m) ;
void glLoadMatrixf (const GLfloat*  m) ;

Параметри

m - вказівник на масив з 16 послідовних елементів, які використовуються у якості матриці розміром 4х4 (колонка перший вимір).

Опис

glLoadMatrix заміняє поточну матрицю на вказану у якості параметра m. Поточна матриця являється матрицею проекції, матрицею огляду моделі, або матрицею текстур, в залежності від поточного матричного режиму (перегляньте glMatrixMode). Поточна матриця M визначає перетворення координат. Наприклад, припустимо, що M являється матрицею огляду моделі. Якщо v=v0v1v2v3 являється набором координат вертексів об'єкта, і m вказує на 16 елементів подвійної або одинарної точності m = m0 .. m15, тоді перетворення огляду моделі Mv виконує наступне:
M ⁡ v = m ⁡ 0 m ⁡ 4 m ⁡ 8 m ⁡ 12 m ⁡ 1 m ⁡ 5 m ⁡ 9 m ⁡ 13 m ⁡ 2 m ⁡ 6 m ⁡ 10 m ⁡ 14 m ⁡ 3 m ⁡ 7 m ⁡ 11 m ⁡ 15 × v ⁡ 0 v ⁡ 1 v ⁡ 2 v ⁡ 3
Проекція і текстурні перетворення визначаються аналогічно.

Примітка

Поки елементи матриці можуть вказуватись з одинарною або подвійною точністю, графічна бібліотека може зберігати або оперувати даними значеннями у точності меншій одинарної.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується коли команда glLoadMatrix виконується між викликами команд glBegin i glEnd.

Пов'язані параметри

glGet with argument GL_MATRIX_MODE glGet with argument GL_COLOR_MATRIX glGet with argument GL_MODELVIEW_MATRIX glGet with argument GL_PROJECTION_MATRIX glGet with argument GL_TEXTURE_MATRIX

Перегляньте також

glLoadIdentity, glMatrixMode, glMultMatrix, glMultTransposeMatrix, glPushMatrixВступ до OpenGL (Open Graphics Library) - відкрита графічна бібліотека Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glLoadMatrix.xml