glMatrixMode - вказує яка матриця являється поточною матрицею.

C специфікація

void glMatrixMode (GLenum mode) ;

Параметри

mode - значення вказує на матрицю до якої застосуються наступні матричні операції. Приймаються наступні значення GL_MODELVIEW, GL_PROJECTION і GL_TEXTURE. Значення за умовчанням GL_MODELVIEW. Додатково, якщо підтримується розширення ARB_imaging, також приймається значення GL_COLOR.

Опис

Команда glMatrixMode встановлює поточну матрицю. Режим mode може приймати наступні чотири значення:
  • GL_MODELVIEW операції застосовуються до стеку матриць огляду моделі (modelview);
  • GL_PROJECTION операції застосовуються до стеку матриць проекції (projection).
  • GL_TEXTURE операції застосовуються до стеку матриць текстур (texture).
  • GL_COLOR операції застосовуються до стеку матриць кольору (color).
Для визначення поточної матриці використовуйте команду glGet з параметром GL_MATRIX_MODE. Значення за умовчанням GL_MODELVIEW.

Помилки

GL_INVALID_ENUM генерується, якщо значення параметру mode являється недопустимим. GL_INAVLID_OPERATION генерується, якщо команда glMatrixMode викликається між викликами glBegin i glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_MATRIX_MODE

Перегляньте також

glLoadMatrix, glLoadTransposeMatrix, glMultMatrix, glMultTransposeMatrix, glPopMatrix, glPushMatrixВступ до OpenGL (Open Graphics Library) - відкрита графічна бібліотека Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glMatrixMode.xml