glLoadidentity - замінює поточну матрицю матрицею ідентичності.

C специфікація

void glLoadIdentity (void) ;

Опис

glLoadIdentity замінює поточну матрицю матрицею ідентичності. Дана операція семантично еквівалентна використанню команди glLoadMatrix з матрицею ідентичності у якості параметру:
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Але в деяких випадках вона являється більш ефективною.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується коли команда glLoadIdentity виконується між викликами glBegin i glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_MATRIX_MODE glGet з аргументом GL_COLOR_MATRIX glGet з аргументом GL_MODELVIEW_MATRIX glGet з аргументом GL_PROJECTION_MATRIX glGet з аргументом GL_TEXTURE_MATRIX

Перегляньте також

glLoadMatrix, glLoadTransposeMatrix, glMatrixMode, glMultMatrix, glMultTransposeMatrix, glPushMatrixВступ до OpenGL (Open Graphics Library) - відкрита графічна бібліотека Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glLoadIdentity.xml