glDepthRange - визначає перетворення значень глибини з нормалізованої координатної системи пристрою до віконних координат.

C-специфікація

void glDepthRange (GLclampd nearVal,
                   GLclampd farVal) ;

 

Параметри

nearVal вказує перетворення ближчої площини відсікання до віконних координат. Значення за умовчанням 0.

farVal вказує перетворення дальньої площини відрізання до віконних координат. Значення за умовчанням 1.

Опис

Після обрізання і ділення на значення w (glVertex), координати глибини містяться у проміжку від -1 до 1, які відповідають ближній і дальній площині обрізання. Функція glDepthRange вказує лінійне перетворення нормалізованих координат глибини у даному проміжку до віконних координат глибини. Незалежно від фактичної реалізації буфера глибини, значення глибини віконних координат трактуються так ніби вони містяться у проміжку від 0 до 1 (на подобі компонентів кольору). Тобто, значення, які приймаються функцією glDepthRange обрізаються до цього проміжку перед тим як вони обробляються.

Значення (0; 1) перетворюють ближчу площину до 0 і дальну площину до 1. За допомогою цього перетворення, проміжок буферу глибини повністю заповнено.

Нотатки

Не обов'язково, щоб значення nearVal являлось меншим за farVal. Також приймаються зворотні перетворення на подобі nearVal-1 і farVal=0.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glDepthRange виконується між відповідними викликами glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_DEPTH_RANGE.

Перегляньте також

glDepthFunc, glPolygonOffset, glViewport.

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glDepthRange.xml