glVertex - вказування вертекса (геометричної точки).

C специфікація

void glVertex2s (GLshort x, GLshort y) ;
void glVertex2i (GLint x, GLint y) ;
void glVertex2f (GLfloat x, GLfloat y) ;
void glVertex2d (GLdouble x, GLdouble y) ;
void glVertex3s (GLshort x, GLshort y, GLshort z) ;
void glVertex3i (GLint x, GLint y, GLint z) ;
void glVertex3f (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z) ;
void glVertex3d (GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z) ;
void glVertex4s (GLshort x, GLshort y, GLshort z, GLshort w) ;
void glVertex4i (GLint x, GLint y, GLint z, GLint w) ;
void glVertex4f (GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w) ;
void glVertex4d (GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z, GLdouble w) ;

void glVertex2sv (const GLshort* v) ;
void glVertex2iv (const GLint* v) ;
void glVertex2fv (const GLfloat* v) ; 
void glVertex2dv (const GLdouble* v) ;
void glVertex3sv (const GLshort* v) ;
void glVertex3iv (const GLint* v) ; 
void glVertex3fv (const GLfloat* v) ; 
void glVertex3dv (const GLdouble* v) ; 
void glVertex4sv (const GLshort* v) ; 
void glVertex4iv (const GLint* v) ; 
void glVertex4fv (const GLfloat* v) ;
void glVertex4dv (const GLdouble* v) ;

Параметри

x, y, z, w - вказує значення координат вертекса x, y, z i w відповідно. Не усі параметри присутні у всіх командах і у всіх формах. v - параметр-вказівник, вказує на масив двох, трьох або чотирьох елементів. Елементи двох-елементного масиву являються координатами x i y; трьохелементний масив містить координати x, y i z; і масив з чотирьох елементів містить значення для координат x, y, z i компонента w.

Опис

Команди glVertex призначені для використання між викликами фукнцій glBegin i glEnd для конструювання точок, ліній або багатокутників. Поточний колір, нормаль, координати текстур і координати туману асоціюються з вертексом вказаним за допомогою функцій glVertex. Коли вказані значення координат x i y, значення координати z встановлюється у 0, а значення компоненту w у 1. Коли вказуються x, y i z компонента w встановлюється у 1.

Примітка

Команди glVertex, які використовуються не всередині виклику пар функцій glBegin i glEnd призводить до невизначеної поведінки.

Перегляньте також

glBegin, glCallList, glColor, glEdgeFlag, glEvalCoord, glFogCoord, glIndex, glMaterial, glMultiTexCoord, glNormal, glRect, glTexCoord, glVertexPointer, Вступ до OpenGL Оригіналhttps://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glVertex.xml