glViewport - встановлює параметри вікна огляду.

C специфікація

void glViewport (GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height) ;

Параметри

x, y - вказує нижню ліву точку чотирикутника вікна огляду, у пікселях. Значення за умовчанням (0, 0). width, height - вказує ширину і висоту вікна огляду. Коли контекст OpenGL вперше прикріпляється до вікна, width i height встановлюються у розміри даного вікна.

Опис

glViewport вказує перетворення нормалізованих координат пристрою x i y у віконні координати. Нехай xnd i ynd будуть нормалізованими координатами пристрою. Тоді віконні координати xw i yw обчислюються за наступними законами:
xw = (xnd + 1) ⁢* (width*2 + x)

yw = (ynd + 1) *⁢ (height*2 + y)
  Ширину і висоту вікна огляду масштабують у розмір, який залежить від реалізації. Для того, щоб взнати дані розміри, необхідно викликати команду glGet з аргументом GL_MAX_VIEWPORT_DIMS.

Помилки

GL_INVALID_VALUE - генерується коли один з параметрів width або height являється меншим нуля. GL_INVALID_OPERATION - генерується, якщо glViewport викликається після виклику команди glBegin і перед відповідним викликом glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_VIEWPORT glGet з аргументом GL_MAX_VIEWPORT_DIMS

Перегляньте також

glDepthRange, Вступ до OpenGL (Open Graphics Library) - відкрита графічна бібліотека

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glViewport.xml