glDeleteTextures - видалення іменованої текстури.

C Специфікація

void glDeleteTextures (GLsizei n,
            const GLuint * textures) ;

Параметри

n - вказує кількість текстур, які потрібно видалити. textures - вказує масив текстур, які потрібно видалити.

Опис

Команда glDeleteTextures видаляє n іменованих текстур, які вказані у масиві textures. Після видалення текстури, вона немає вмісту, і її ім'я вивільняється для повторного використання (наприклад, командою glGenTextures). Якщо видаляється текстура, яка в даний момент прив'язана, дане зв'язування перетворюється на 0 (текстура за умовчанням). Команда glDeleteTextures ігнорує нульові імена і імена, які не відповідають поточним текстурам.

Нотатки

Команда glDeleteTextures доступна тільки якщо OpenGL має версію 1.1 або вище.

Помилки

GL_INVALID_VALUE генерується якщо n містить негативне значення. GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glDeleteTextures викликається між командами glBegin і відповідної glEnd.

Пов'язані параметри

glIsTexture

Перегляньте також

glAreTexturesResident, glBindTexture, glCopyTexImage1D, glCopyTexImage2D, glGenTexturesglGet, glGetTexParameter, glPrioritizeTextures, glTexImage1D, glTexImage2D, glTexParameter Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glDeleteTextures.xml