glGenTextures - генерація текстурних імен.

C специфікація

void glGenTextures (GLsizei n, GLuint* textures) ;

Параметри

n - вказує на кількість текстурних імен, які повинні бути згенерованими. textures - вказує на масив у якому будуть зберігатися нові згенеровані текстурні імена.

Опис

glGenTextures повертає n текстурних імен у textures. Не існує гарантії, що імена будуть являти собою безперервну множину цілих чисел; однак, гарантується, що жодне з повернених імен було у використанні перед викликом glGenTextures. Згенеровані текстури не мають розмірність; вони отримують розмірність текстури під час асоціювання з текстурною ціллю (перегляньте glBindTexture). Імена текстур, повернені за допомогою glGenTextures не повертаються наступними викликами, якщо вони спочатку не були видаленими за допомогою glDeleteTextures.

Примітка

glGenTextures доступна тільки у версії OpenGL 1.1 або вище.

Помилки

GL_INVALID_VALUE генерується, якщо n являється негативним. GL_INVALID_OPERATION генерується, якщо glGenTextures виконується між викликами glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glIsTexture

Перегляньте також

glBindTexture, glCopyTexImage1D, glCopyTexImage2D, glDeleteTextures, glGet, glGetTexParameter, glTexImage1D, glTexImage2D, glTexImage3D, glTexParameter, Вступ до OpenGL (Open Graphics Library) - відкрита графічна бібліотека Оригіналhttps://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glGenTextures.xml