glIsTexture - допомагає визначити чи надане ім'я відповідає текстурі.

C Специфікація

GLboolean glIsTexture (GLuint texture) ;
Параметри texture - передає значення, яке може являтися ім'ям текстури.

Опис

glIsTexture повертає GL_TRUE. Якщо значення texture в даний момент являється ім'ям текстурою Якщо texture містить нуль, або являється не нульовим значенням, яке в даний момент не відповідає імені текстури, або якщо генерується помилка, команда glIsTexture повертає GL_FALSE. Ім'я повернене командою glGenTextures, але не асоційоване з текстурою за допомогою виклику glBindTexture, не являється ім'ям текстури.

Нотатки

glIsTexture доступний тільки якщо версія OpenGL являється 1.1 або вище.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glIsTexture виконується між викликами команд glBegin і відповідного glEnd.

Перегляньте також

glBindTexture, glCopyTexImage1D, glCopyTexImage2D, glDeleteTextures, glGenTexturesglGet, glGetTexParameter, glTexImage1D, glTexImage2D, glTexImage3D, glTexParameter Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glIsTexture.xml