glTranslate - помножити поточну матрицю на матрицю перенесення.

C специфікація

void glTranslated (GLdouble x,
          GLdouble y,
          GLdouble z) ;
 
void glTranslatef (GLfloat x,
          GLfloat y,
          GLfloat z) ;

Параметри

x, y, z - значення вказують координати x, y, z вектора перенесення.

Опис

glTranslate виконує переміщення поточних координат у точку x, y, z. Поточна матриця  (перегляньте glMatrixMode) множиться на вказану матрицю перенесення, і результат заміщує поточну матрицю. Результат виклику команди відповідає виклику glMultMatrix з наступною матрицею в якості аргументу:
1 0 0 x 0 1 0 y 0 0 1 z 0 0 0 1
Якщо поточний матричний режим являється GL_MODELVIEW або GL_PROJECTION, усі об'єкти, які створюються після виклику команди glTranslate, переносяться у вказану точку. Використовуйте команди glPushMatrix i glPopMatrix для збереження і відновлення не переміщеної координатної системи.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується коли команда glTranslate викликається після виклику glBegin і до відповідного виклику команди glEnd.

Пов'язані параметри

glGet  з аргументом GL_MATRIX_MODE glGet  з аргументом GL_COLOR_MATRIX glGet  з аргументом GL_MODELVIEW_MATRIX glGet  з аргументом GL_PROJECTION_MATRIX glGet  з аргументом GL_TEXTURE_MATRIX

Перегляньте також

glMatrixMode, glMultMatrix, glPushMatrix, glRotate, glScale, Вступ до OpenGL (Open Graphics Library) - відкрита графічна бібліотека Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glTranslate.xml