glMinmax - визначає таблицю мінімальних і максимальних значень.

C-специфікація

void glMinmax (GLenum target,
        GLenum internalformat,
        GLboolean sink) ;

 

Параметри

target ціль для таблиці мінімальних-максимальних значень. Повинен містити значення GL_MINMAX.

internalformat внутрішній формат записів у таблиці мінімальних максимальних значень. Повинен містити одне з наступних значень: GL_ALPHA, GL_ALPHA4, GL_ALPHA8, GL_ALPHA12, GL_ALPHA16, GL_LUMINANCE, GL_LUMINANCE4, GL_LUMINANCE8, GL_LUMINANCE12, GL_LUMINANCE16, GL_LUMINANCE_ALPHA, GL_LUMINANCE4_ALPHA4, GL_LUMINANCE6_ALPHA2, GL_LUMINANCE8_ALPHA8, GL_LUMINANCE12_ALPHA4, GL_LUMINANCE12_ALPHA12, GL_LUMINANCE16_ALPHA16, GL_R3_G3_B2, GL_RGB, GL_RGB4, GL_RGB5, GL_RGB8, GL_RGB10, GL_RGB12, GL_RGB16, GL_RGBA, GL_RGBA2, GL_RGBA4, GL_RGB5_A1, GL_RGBA8, GL_RGB10_A2, GL_RGBA12 або GL_RGBA16.

sink якщо містить значення GL_TRUE, пікселі будуть спожиті процесом обчислення мінімальних і максимальних значень, і відбувається жодне малювання. Якщо містить значення GL_FALSE, пікселі будуть передаватися до кінцевого процесу перетворення після обчислення максимальних і мінімальних значень.

Опис

Якщо увімкнена функція GL_MINMAX, компоненти кольорів RGBA пікселів що надходять порівнюються до мінімального і максимального значення для кожного компоненту, які зберігаються у двох елементній таблиці максимальних і мінімальних значень (перший елемент зберігає манімальне, а другий зберігає максимальне значення). Якщо значення піксельного компоненту являється більшим ніж відповідний компонет у максимальному елементі, тоді максимальний елемент оновлюється на значення поточного значення компонента. Якщо піксельний компонент являється меншим ніж відповідний компонент мінімального елементу, тоді мінімальний елемент оновлюється на значення поточного відповідного піксельного компоненту (в обидвох випадках, якщо внутрішній формат таблиці мінімальних і максимальних значень включає випромінювання, тоді R-компонент кольору вхідних пікселів використовується для порівняння). Вміст таблиці мінімальних і максимальних значень можна отримати після процесу їх обчислення за допомогою функції glGetMinmax. Операції знаходження мінімального і максимального значень вмикається і вимикається за допомогою виклику функцій glEnable або glDisable відповідно, з аргументом GL_MINMAX.

Функція glMinmax перевизначає поточну таблицю мінімальних і максимальних значень з використанням вказаного формату, який передається за допомогою параметру internalformat. Максимальний елемент ініціалізується найманешим можливим значенням компоненту, а мінімальний елемент ініціалізується найбільшим можливим значенням для компоненту. Значення з попередньої таблиці мінімальних і максимальних значень, якщо присутні, втрачаються. Якщо параметр sink містить значення GL_TRUE, тоді пікселі відкидаються після операції обчислення мінімальних і максимальних значень; виконується жодне обчислення пікселів і малювання, завантаження текстур, або зворотнє зчитування пікселів.

Нотатки

Функція glMinmax присутня тільки якщо рядок символів ARB_imaging повертається під час виклику функції glGetString з аргументом GL_EXTENSIONS.

Помилки

GL_INVALID_ENUM генерується якщо target не містить одне з допустимих занчень.

GL_INVALID_ENUM генерується якщо параметр internalformat не містить одне з допустимих значень.

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glMinmax викликається між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGetMinmaxParameter

Перегляньте також

glGetMinmax, glResetMinmax

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glMinmax.xml