glIsShader - визначає чи переданий ідентифікатор (ім'я) відповідає шейдерному об'єкту.

C-специфікація

GLboolean glIsShader (GLuint shader) ;

 

Параметри

shader вказує потенційний шейдерний об'єкт.

Опис

Функція glIsShader повертає GL_TRUE якщо shader являється ім'ям шейдерного об'єкту, попередньо створеного за допомогою glCreateShader і поки не видалений за допомогою функції glDeleteShader. Якщо параметр shader містить значення 0 або ненульове значення, яке не являється представленням шейдерного об'єкту, або якщо виникає помилка, функція glIsShader повертає GL_FALSE.

Нотатки

Функція glIsShader доступна в системах OpenGL версій 2.0 або вище.

Жодна помилка генерується, якщо параметр shader не являється коректним ім'ям шейдерного об'єкту.

Шейдерний об'єкт помічений на видалення за допомогою glDeleteShader, але прикріплений до програмного об'єкту, все-одно буде вважатися шейдерним об'єктом і glIsShader і буде повертати GL_TRUE.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glIsShader виконується між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGetAttachedShaders з коректним програмним об'єктом.

glGetShader з аргументами shader і параметром, який необхідно опитати.

glGetShaderInfoLog з аргументом object.

glGetShaderSource з аргументом object.

Перегляньте також

glAttachShader, glCompileShader, glCreateShader, glDeleteShader, glDetachShader, glLinkProgram, glShaderSource

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glIsShader.xml