glGetAttachedShaders повертає ідентифікатори шейдерних об'єктів прикріплених до об'єкта програми.

C-специфікація

void glGetAttachedShaders (GLuint program,
              GLsizei maxCount,
              GLsizei *count,
              GLuint *shaders) ;

Параметри

program вказує значення ідентифікатора програмного об'єкта, який необхідно опитати.

maxCount вкзаує розмір масиву для збереження повернених ідентифікаторів об'єктів (імен).

count повертає кількість імен розміщених у масиві shaders.

shaders вказує масив, який буде використаний для розміщення імен прикріплений шейдерних об'єктів.

Опис

Функція glGetAttachedShaders повертає імена шейдерних об'єктів прикріплених до програми program. Імена шейдерних об'єктів, які прикріплені до програми program будуть розміщені у масиві shaders. Фактична кількість шейдерних імен записаних у масив shaders розміщується у параметрів count. Якщо жоден шейдерний об'єкт не прикріплений до program, параметр count встановлюється у значення 0. Максимальна кількість шейдерних імен, які можуть розміщуватись у масиві shaders вказується у параметрі maxCount.

Якщо кількість імен фактично повернених не вимагається (наприклад, якщо вони були отримані за допомогою попереднього виклику функції glGetProgram), значення NULL може передаватися для maxCount. Якщо жоден шейдерний об'єкт прикріплені до програми, вказаної за допомогою параметра program, значення 0 буде повернене у параметрі count. Фактична кількість прикріплених шейдерів можна отримати за допомогою виклику функції glGetProgram з параметром GL_ATTACHED_SHADERS.

Нотатки

glGetAttachedShaders доступний у системах OpenGL версії 2.0 або вище.

Помилки

GL_INVALID_VALUE генерується якщо параметр program не являється значення згенерованим за домогою OpenGL.

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо параметр program не містить ідентифікатор програмного об'єкта.

GL_INVALID_VALUE генерується якщо параметр maxCount містить значення менше від 0.

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glGetAttachedShaders викликається між відповідними викликами glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGetProgram з аргументом GL_ATTACHED_SHADERS

glIsProgram

Перегляньте також

glAttachShader, glDetachShader

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glGetAttachedShaders.xml