glIsProgram - визначає, чи переданий ідентифікатор відповідає об'єкту програми.

C-специфікація

GLboolean glIsProgram (GLuint program) ;

Параметри

program містить значення потенційного об'єкта програми.

Опис

Функція glIsProgram повертає GL_TRUE якщо параметр program являється ім'ям об'єкта програми попередньо створеної за допомогою glCreateProgram і поки не видаленої за допомогою glDeleteProgram. Якщо параметр program містить нуль або не нульове значення, яке не являється ідентифікатором об'єкта програми, або якщо виникає помилка, glIsProgram повертає GL_FALSE.

Нотатки

Функція glIsProgram доступна в системі OpenGL версії 2.0 або вище.

Помилки не генеруються, якщо параметр program не містить коректного програмного об'єкта.

Програмний об'єкт помічений на видалення за допомогою glDeleteProgram, але до цих пір використовується у поточному стані рендерингу, розглядається у якості програмного об'єкта і glIsProgram поверне GL_TRUE.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glIsProgram виконується між викликами відповідними glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_CURRENT_PROGRAM

glGetActiveAttrib з аргументами program і індексом активної змінної атрибуту.

glGetActiveUniform з аргументами program і індексом активної уніфікованої змінної.

glGetAttachedShaders з аргументом program.

glGetAttribLocation з аргументами program і ім'ям змінної атрибуту.

glGetProgram з аргументом program і опитуваним параметром.

glGetProgramInfoLog з аргументом program.

glGetUniform з аргументом program і розміщенням уніфікованої змінної.

glGetUniformLocation з аргументом program і ім'ям уніфікованої змінної.

Перегляньте також

glAttachShader, glBindAttribLocation, glCreateProgram, glDeleteProgram, glDetachShader, glLinkProgram, glUniform, glUseProgram, glValidateProgram

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glIsProgram.xml