glClearStencil - вказує значення очистки для буферу трафарету.

C-специфікація

void glClearStencil (GLint s) ;

 

Параметри

s вказує індекс, який використовується під час очищення буферу трафарету.

Опис

Функція glClearStencil вказує індекс, який використовується функцією glClear для очистки буферу трафарету. Параметр s маскується за допомогою значення 2^m - 1, де m являється кількістю бітів у буфері трафарету.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glClearStencil викликається між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_STENCIL_CLEAR_VALUE

glGet з аргументом GL_STENCIL_BITS

Перегляньте також

glClear, glStencilFunc, glStencilFuncSeparate, glStencilMask, glStencilMaskSeparate, glStencilOp, glStencilOpSeparate

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glClearStencil.xml