glClear - очищення буферів, заповненням вказаним значенням.

C специфікація

void glClear (GLbitfield mask) ;

Параметри

mask - бітова маска, встановлена за допомогою бітового оператора АБО, що показує які буфери потребують очищення. Приймаються наступні чотири значення: GL_COLOR_BUFFER_BIT, GL_DEPTH_BUFFER_BIT, GL_ACCUM_BUFFER_BIT i GL_STENCIL_BUFFER_BIT.

Опис

Команда glClear встановлює значення буферів кадру у попередньо вказані значення за допомогою функцій glClearColor, glClearIndex, glClearDepth, glClearStencil i glClearAccum. Можливо очищувати множину буферів кольору, обираючи декілька буферів за допомогою команди glDrawBuffer. Тест приналежності пікселя, тест відсікання, розмивання і маска запису у буфер мають вплив на результат команди glClear. Площина відсікання обрамлює очищений регіон. Альфа-функція, функція розмивання, логічні операції, трафарети, накладання текстур, буфери глибини ігноруються glClear. Функія glClear бере один аргумент, який може складатися з декількох значень, об'єднаних побітовим оператором АБО, що вказує на буфер який буде очищуватись. Приймаються наступні значення:
  • GL_COLOR_BUFFER_BIT - вказує на буфер, що використовується для запису кольору;
  • GL_DEPTH_BUFFER_BIT - вказує на буфер глибини;
  • GL_ACCUM_BUFFER_BIT - вказує на буфер накопичення;
  • GL_STENCIL_BUFFER_BIT - вказує на буфер трафарету.
Значення до якого очищується кожен буфер залежить від встановленого значення очищення для даного буферу.

Примітка

Якщо буфер не присутній, тоді glClear не виконує очищення.

Помилки

GL_INVALID_VALUE генерується, якщо встановлений будь-який біт відмінний від чотирьох попередньо вказаних у параметрі mask. GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glClear виконується між викликами команд glBegin i glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_ACCUM_CLEAR_VALUE glGet з аргументом GL_DEPTH_CLEAR_VALUE glGet з аргументом GL_INDEX_CLEAR_VALUE glGet з аргументом GL_COLOR_CLEAR_VALUE glGet з аргументом GL_STENCIL_CLEAR_VALUE

Перегляньте також

glClearAccum, glClearColor, glClearDepth, glClearIndex, glClearStencil, glColorMask, glDepthMask, glDrawBuffer, glScissor, glStencilMask Оригіналhttps://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glClear.xml