glClearIndex - вказує значення очищення для колір-індексних буферів.

C-специфікація

void glClearIndex (GLfloat c) ;

 

Параметри

c вказує індекс, який використовується під час очищення колір-індексних буферів. Значення за умовчанням 0.

Опис

Функція glClearIndex вказує індекс, який використовується функцією glClear для очистки колір-індексних буферів. Параметр c не обрізається. Скоріш, він перетворюється на дійсне значення з невизначеною точністю справа бінарної точки. Цілочисельна частина цього значення піддається маскуванню до значення 2^m-1, де m являється кількістю бітів у індексі кольору збереженому у буфері кадру.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glClearIndex виконується між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_INDEX_CLEAR_VALUE

glGet з аргументом GL_INDEX_BITS

Перегляньте також

glClear

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glClearIndex.xml