glClearDepth - вказує значення для очистки буфера глибини.

C-специфікація

void glClearDepth (GLclampd depth) ;

 

Параметри

depth вказує значення глибини, яке використовується під час очистки буфера глибини. Значення за умовчанням - 1.

Опис

Функція glClearDepth вказує значення глибини, яке використовується функцією glClear для очистки буфера глибини. Значення вказані для функції glClearDepth обрізаються до проміжку 0-1.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glClearDepth викликається між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_DEPTH_CLEAR_VALUE.

Перегляньте також

glClear

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glClearDepth.xml