glClearColor - вказує значення для очищення ним буферів кольору.

C-Специфікація

void glClearColor (GLclampf red,
          GLclampf green,
          GLclampf blue,
          GLclampf alpha) ;

Параметри

red, gree, blue, alpha - вказують червоний, зелений, синій і компонент прозорості кольору, яким будуть очищуватись кольорові буфери. Значення за умовчанням для усіх - 0.

Опис

glClearColor вказує червоний, зелений, синій і компонент прозорості кольору, який використовується у функції glClear для очищення кольорових буферів. Значення зазначені за допомогою glClearColor повинні міститись у проміжку від 0.0 до 1.0.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glClearColor виконується між викликом glBegin і відповідним викликом glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_COLOR_CLEAR_VALUE

Перегляньте також

glClear

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glClearColor.xml