glClearAccum - вказує значення для очищення буферу накопичення.

C-специфікація

void glClearAccum (GLfloat red,
          GLfloat green,
          GLfloat blue,
          GLfloat alpha) ;

 

Параметри

red, green, blue, alpha вказує значення для компонентів червоного, зеленого, синього і прозорості, які використовуються при очищенні буферу накопичення. Значення за умовчання для усіх компонентів являється нуль.

Опис

Функція glClearAccum вказує значення для червоного, зеленого, синього і компоненту прозорості, які використовуються функцією glClear для очищення буферів накопичення.

Значення вказані за допомогою glClearAccum обрізаються до проміжку -1;1.

Помилки

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо функція glClearAccum викликається між відповідними викликами функцій glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_ACCUM_CLEAR_VALUE

Перегляньте також

glAccum, glClear

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glClearAccum.xml