glArrayElement - рендеринг вертекса, використовуючи вказаний елемент вертексного масиву.

C специфікація

void glArrayElement (GLint i) ;

Параметри

i - вказує індекс у увімкненому масиві вертексних даних.

Опис

Команда glArrayElement використвується між парми glBegin i glEnd для вказування вертекс і дані атрибутів для точки, лінії і багатокутника. Якщо увімкнено GL_VERTEX_ARRAY під час виклику glArrayElement, відмальовується один вертекс, використовуючи дані вертекса і атрибутів взятих з розміщення під індексом i увімкнених масивів. Якщо GL_VERTEX_ARRAY не увімкнено, відмальовування не відбувається, але відповідні атрибути відповідні для увімкнених масивів модифікуються. Використовуйте glArrayElement для конструювання примітивів індексуванням вертексних даних, замість того щоб вказувати дані у масивах спочатку до кінця. Через те що кожен виклик вказує тільки один вертекс, можливо вказувати атрибути для примітивів на подобі однієї нормалі для кожного трикутника. Зміни, які виконуються у даних масиву між викликами glBegin і відповідного виклику glEnd, можуть впливати на виклики glArrayElement, які зроблені у між однією парою glBegin i glEnd. Тобто, виклик glArrayElement, який передує змінам до даних масивів може виконувати операції над зміненими даними, і виклик, який йде після змін до даних масиву може оперувати над оригінальними даними.

Нотатки

glArrayElement доступний тільки якщо OpenGL версія являється 1.1 або вищою. glArrayElement включається у список відображення. Якщо glArrayElement входить у список відображення, необхідні дані масивів (які визначаються вказівниками на масиви і увімкнення опцій) також входять у даний список відображення. Через те, що вказівники на масиви і увімкнення опцій являються станом клієнтської сторони, їхні значення мають вплив на список відображення коли список створюється, але не у час виконання.

Помилки

GL_INVALID_VALUE може генеруватися якщо i містить негативне значення GL_INVALID_OPERATION генерується, якщо не нульове ім'я об'єктного буферу прив'язане до увімкненого масиву і дані об'єктного буферу накладаються (mapped).

Перегляньте також

glClientActiveTexture, glColorPointerglDrawArrays, glEdgeFlagPointer, glFogCoordPointer, glGetPointerv, glIndexPointer, glInterleavedArraysglNormalPointer, glSecondaryColorPointer, glTexCoordPointerglVertexPointer Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glArrayElement.xml