glGetPointerv - повертає адресу необхідного вказівника.

C специфікація

void glGetPointerv (GLenum pname,
                    GLvoid ** params) ;

Параметри

pname - вказує масив або вказівник на буфер який буде повернутий. Приймаються наступні символічні константи: GL_COLOR_ARRAY_POINTER, GL_EDGE_FLAG_ARRAY_POINTER, GL_FOG_COORD_ARRAY_POINTER, GL_FEEDBACK_BUFFER_POINTER, GL_INDEX_ARRAY_POINTER, GL_NORMAL_ARRAY_POINTER, GL_SECONDARY_COLOR_ARRAY_POINTER, GL_SELECTION_BUFFER_POINTER, GL_TEXTURE_COORD_ARRAY_POINTER або GL_VERTEX_ARRAY_POINTER. params - повертає значення вказівника тип якого вказаний у параметрі pname.

Опис

Команда glGetPointerv повертає інформацію про вказівник. Параметр pname містить символічну константу, яка вказує тип вказівника, який необхідно повернути, і параметр params являється вказівником на пам'ять у якій необхідно розмістити дані. Для усіх аргументів pname окрім GL_FEEDBACK_BUFFER_POINTER і GL_SELECTION_BUFFER_POINTER, якщо не нульовий об'єктний буфер був прив'язаний до цілі GL_ARRAY_BUFFER (перегляньте glBindBuffer) коли бажаний вказівник був попередньо вказаний, вказівник повернений являється байтовим зміщенням у даних об'єктного буфера. Об'єктні буфери доступні у OpenGL версії 1.5 або вище.

Нотатки

glGetPointerv доступний тільки якщо версія OpenGL являється 1.1 або вищою. GL_FOG_COORD_ARRAY_POINTER і GL_SECONDARY_COLOR_ARRAY_POINTER доступні тільки якщо версія OpenGL являється 1.4 або вищою. Усі вказівники являються станом клієнтської сторони. Значення за умовчанням кожного вказівника є 0. Для OpenGL версії 1.3 і вище, або коли підтримується розширення ARB_multitexture, опитування GL_TEXTURE_COORD_ARRAY_POINTER повертає значення для активної текстурної одиниці клієнта.

Помилки

GL_INVALID_ENUM генерується якщо параметр pname не містить допустимого значення.

Перегляньте також

glBindBuffer, glClientActiveTexture, glColorPointer, glEdgeFlagPointer, glFogCoordPointer, glFeedbackBuffer, glGetVertexAttribPointerv, glIndexPointer, glNormalPointer, glSecondaryColorPointer, glSelectBuffer, glTexCoordPointer, glVertexAttribPointer, glVertexPointer Оригінал: https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glGetPointerv.xml