GTest легкий старт разом з CMake і прикладами post thumbnail
Дана стаття описує важливість написання автотестів з викристанням GTest.
C++ std::set_intersection (переріз множин) post thumbnail
Стаття описує функцію std::set_intersection з бібліотеки STL C++, яка використовується для обрахунку перерізу двох множин.