Привіт, усім! В даній статті ми попрактикуємось в перебиранні елементів Веб-сторінки. А саме: створимо програму, яка виводить на екран структуру HTML-теґів сторінки.

Програма

Самий код перебору буде виконано у вигляді функції. Це спричинено тим, що функцію зручно рекурсивно викликати для відображення наступних рівнів потомків поточного елементу. Отримувати потомків будемо, як очевидно, за допомогою функції children. Отже алгоритм наступний:
 1. визначаємо потомків поточного елементу;
 2. виводимо його на екран;
 3. якщо в потомка є власні потомки переходимо до пункту 1;
 4. якщо в поточного потомка немає власних потомків, переходимо до наступного потомка поточного елементу і переходимо до пункту1.
Даний алгоритм отримає приблизно наступне відображення в JavaScript/jQuery коді:
<!-- підключаємо jQuery без якого код не працює -->
<script src="jquery-1.11.3.min.js"></script> 

<!-- блок скрипту, який містить 
функцію перебору і відображення -->
<script type='text/javascript'>
  
  /* функція, яка виводить усіх потомків 
  ** переданого їй елементу */ 
  function show_childrens (obj)
  {
   /* отримуємо усі потомки поточного елементу */
   var chlds = $(obj).children () ;
   
   /* виводимо потомків на екран 
   ** разом з їхніми потомками */
   for (var i=0; i<chlds.length; ++i)
   {
    /* виводимо ім'я потомка з деяким форматуванням,
    ** яке зробить вивід зрозумілішим */
    document.write ('<hr style="border-style: inset; border-width: 1px; width: 20px; float:left; ">' +
            '<div style="border-left: 1px solid #000; position:relative; left: 20px;' + 
            'margin-left:10px; margin-top: 5px;">' + 
            '<div class="tagname_class">' +
            chlds[i].tagName +
            '</div>') ;
            
    /* виводимо вкладені потомки поточного потомка */
    show_childrens (chlds[i]) ;
    /* закриваємо блок поточного елементу */
    document.write ('</div>') ;
   }
  }
 
 </script>
Для відображення потомків будь-якого елементу, слід викликати функцію show_childrens і передати їй бажаний елемент. Після чого, на сторінці з'явиться простий графік з усіма потомками переданого елементу. Наприклад, візьмемо HTML-код прикладу з статті “Селектори і перебір у jQuery” і помістимо в заголовок Веб-сторінки код функції відображення, після чого отримаємо:
<html>

 <head>

 <meta charset="utf-8">

 <!-- підключаємо jQuery -->
 <script src="jquery-1.11.3.min.js"></script> 
 
 <title>Відношення контейнерів</title>

 <!-- встановлюємо стилі елементів -->
 <style type="text/css">
  body { height: 100% ; margin: 0; padding: 0; }
  /* клас для прикріплення підвалу сторінки */
  #page_wrapper { height: 90% ; }
  #page_header { margin: 0; height: 10% ; background-color: #80ff80 ; }
  #page_content { margin: 0; }
  #page_footer { height: 10% ; margin: 0; background-color: #ccc ; }
 </style>
 
 <script type='text/javascript'>
  
  /* функція, яка виводить усіх потомків 
  ** переданого їй елементу */ 
  function show_childrens (obj)
  {
   /* отримуємо усі потомки поточного елементу */
   var chlds = $(obj).children () ;
   
   /* виводимо потомків на екран 
   ** разом з їхніми потомками */
   for (var i=0; i<chlds.length; ++i)
   {
    /* виводимо ім'я потомка з деяким форматуванням,
    ** яке зробить вивід зрозумілішим */
    document.write ('<hr style="border-style: inset; border-width: 1px; width: 20px; float:left; ">' +
            '<div style="border-left: 1px solid #000; position:relative; left: 20px;' + 
            'margin-left:10px; margin-top: 5px;">' + 
            '<div class="tagname_class">' +
            chlds[i].tagName +
            '</div>') ;
            
    /* виводимо вкладені потомки поточного потомка */
    show_childrens (chlds[i]) ;
    /* закриваємо блок поточного елементу */
    document.write ('</div>') ;
   }
  }
  
  /* вказуємо обробник події, 
  ** який викликається після 
  ** завантаження документу */
  $(document).ready (function (){
   
   /* викликаємо функцію для 
   ** кореня Веб-сторінки: теґ html 
   ** (об'єкт теґа отримуємо через
   ** селектори jQuery) */
   show_childrens ($('html')) ;
   
   return false ;
   
  }) ;
 
 </script>
 
 </head>
 
 <body>

 <div id="page_wrapper">
 
  <div id="page_header">

  <h1>Заголовок сторінки</h1>
 
  </div> <!-- page_header -->

  <div id="page_content">
 
  <p>Дана сторінка призначена для демонстрації можливостей функцій переміщення по DOM-дереву і селекторів jQuery.</p>
  
  <p> В даній статті ми розглянемо:</p>
  
  <ul class="some_description_1">
   <li class="description_li_1">функції отримання батьківського/дочірнього елементів;</li>
   <li class="description_li_2">селектори jQuery, які по своїй структурі подібні до селекторів CSS.</li>
  </ul>

  <p>Після прочитання і освоєння даної статті ви зможете:</p>
  
  <ul>
   <li>переміщатись по дереву структури контейнерів Веб-сторінки;</li>
   <li>відбирати елемент або елементи і відповідно змінювати їхні властивості або ж виконувати будь-які операції, які можливі з DOM-об`єктом за допомогою JavaScript/jQuery.</li>
  </ul>
  
  </div> <!-- page_content -->

 </div> <!-- page_wrapper -->
  
 </body>
 
</html>
Функція show_childrens буде викликатися після повного завантаження сторінки, тому оригінальну сторінку браузер не відобразить, а замість неї, ми побачимо просту діаграму структури її HTML-теґів. В даному випадку: html_structure_of_web_page_simple_function_result Також за допомоги даної функції можна переглянути структури головної сторінки сайту www.kytok.org.ua: html_tags_structore_of_kytok.org.ua_traversal_function Дане зображення відображає тільки потомки теґа “body”, оскільки вони мають розгалужену структуру. Уся структура, на жаль, не вміщається в зображення. Ви можете переглянути, за допомогою даної функції, структуру будь-якої Веб-сторінки інтернету.
Категорії: