glXWaitX - очікування виклику команд X для синхронізованого виконання наступних викликів системи OpenGL.

C-специфікація

void glXWaitX (void) ;

Опис

Гарантується, що виклики малювання X зроблені до виклику функції glXWaitX будуть виконаними перед викликами малювання системи OpenGL зробленими після виклику функції glXWaitX. Хоча такий самий результат можна отримати, використовуючи XSync, glXWaitX не вимагає звернення до серверу, а отже, вона більш ефективна у випадках, коли клієнт і сервер розміщені на окремих машинах.

Функція glXWaitX ігнорується, якщо не існує поточного контексту GLX.

Нотатки

Функція glXWaitX може спричинити скидання потоку GL.

Помилки

GLXBadCurrentWindow генерується якщо мальоване асоційоване з поточним контекстом потоку являється вікном, і це вікно більше не являється коректним.

Перегляньте також

glFinish, glFlush, glXWaitGL, XSync

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glXWaitX.xml