glXWaitGL - повністю завершити поточні дії системи OpenGL для слідуючих викликів X-системи.

C-специфікація

void glXWaitGL (void) ;

 

Опис

Гарантуються, що функції малювання OpenGL зроблені до виклику функції glXWaitGL будуть виконаними перед викликами функцій малювання X-віконної системи після виклику glXWaitGL. Хоча цей результат можна досягти використовуючи функцію glFinish, glWaitGL не вимагає звертання до сервера, а отже більш ефективне у випадках, коли клієнт і серве розміщенні на різних машинах.

Функція glXWaitGL ігнорується якщо немає поточного контексту GLX.

Нотатки

Функція glXWaitGL може спричинити скидання X-потоку.

Помилки

GLXBadCurrentWindow генерується, якщо мальоване асоційоване з поточним контекстом потоку являється вікном, і це вікно більше не є коректним.

Перегляньте також

glFinish, glFlush, glXWaitX, XSync

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glXWaitGL.xml