glXGetCurrentContext - повертає поточний контекст.

C-специфікація

GLXContext glXGetCurrentContext (void) ;

Опис

Функція glXGetCurrentContext повертає поточний контекст, який вказаний за допомогою функції glXMakeCurrent. Якщо неіснує поточного контексту, повертається значення NULL.

Функція glXGetCurrentContext повертає інформацію зі сторони клієнта. Вона не торкається сторони сервера.

Перегляньте також

glXCreateContext, glXGetCurrentDisplay, glXGetCurrentDrawable, glXMakeCurrent

Ориганал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glXGetCurrentContext.xml