glXFreeContextEXT - вивільняє пам'ять клієнтської сторони для імпортованого контексту.

C-специфікація

void glXFreeContextEXT (Display * dpy,
 	                GLXContext ctx) ;

 

Параметри

dpy вказує підключення до X-сервера.

ctx вказує контекст малювання GLX.

Опис

Функція glXFreeContextEXT вивільняє частину клієнтської сторони GLXContext, яка була створена за допомогою функції GLXImportContextEXT. Функція glXFreeContextEXT не вивільняє контекст інформації на серверній стороні, або ідентифікатор XID асоційований з контекстом серверної сторони.

Функція glXFreeContextEXT являється частиною розширення GLX_EXT_IMPORT_CONTEXT, а не частиною множини команд ядра GLX. Якщо GLX_EXT_import_context включений у рядок повернений за допомогою glXQueryExtensionsString, розширення підтримується.

Помилки

GLXBadContext генерується якщо параметр ctx не відноситься до коректного контексту.

Перегляньте також

glXCreateContext, glXQueryVersion, glXQueryExtensionsString, glXImportContextEXT

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glXFreeContextEXT.xml