glXDestroyWindow - вивільняє область малювання на екрані.

C-специфікація

void glXDestroyWindow (Display * dpy,
            GLXWindow win) ;

 

Параметри

dpy вказує підключення до X-сервера.

win вказує GLXWindow, який необхідно вивільнити.

Опис

Функція glXDestroyWindow вивільняє GLXWindow створену за допомогою функції glXCreateWindow.

Нотатки

Функція glXDestroyWindow доступна у системі GLX версії 1.3 або вище.

Якщо версія GLX являється 1.1 або 1.0, версія системи OpenGL повинна бути 1.0. Якщо версія системи GLX являється 1.2, тоді версія системи OpenGL повинна бути 1.1. Якщо версія системи GLX являється 1.3, тоді версія OpenGL повинна бути 1.2.

Помилки

GLXBadWindow генерується якщо параметр win не містить коректної GLXPixmap.

Перегляньте також

glXChooseFBConfig, glXCreateWindow, glXMakeContextCurrent

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glXDestroyWindow.xml