glXDestroyPbuffer - знищення позаекранного буфера малювання.

C-специфікація

void glXDestroyPbuffer (Display * dpy,
            GLXPbuffer pbuf) ;

 

Параметри

dpy вказує підключення до X-сервера.

pbuf вказує GLXPbuff, який буде знищено.

Опис

Функція glXDestroyPbuffer знищує GLXPbuffer створений за допомогою glXCreatePbuffer.

Нотатки

Функція glXDestroyPbuffer доступна якщо версія GLX являється 1.3 або вище.

Якщо версія GLX являється 1.1 або 1.0, система OpenGL повинна мати версію 1.0. Якщо версія GLX являється 1.2, тоді версія OpenGL повинна бути 1.1. Якщо версія GLX являється 1.3, тоді версія OpenGL повинна бути 1.2.

Помилки

GLXBadPbuffer генерується якщо pbuf не являється коректним GLXPbuffer.

Перегляньте також

glXChooseFBConfig, glXCreatePbuffer, glXMakeContextCurrent

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glXDestroyPbuffer.xml