glXDestroyContext - знищення контексту GLX.

C-специфікація

void glXDestroyContext (Display * dpy,
            GLXContext ctx) ;

Параметри

dpy вказує підключення до X-сервера.

ctx вказує контекст GLX, який необхідно вивільнити.

Опис

Якщо контекст малювання GLX, який вказаний у прааметрі ctx не являється приєднаним для будь-якого потоку, функція glXDestroyContext безпосередньо вивільняє його. В іншому випадку, контекст вказаний у параметрі ctx вивільняється коли він перестає бути під'єднаним контекстом до будь-якого потоку. У будь-якому випадку, ідентифікатор ресурсу, який вказаний у параметрі ctx бузпосередньо вивільняється

Помилки

Генерується помилка GLXBadContext, якщо параметр ctx не являється коректним контекстом GLX.

Перегляньте також

glXCreateContext, glXCreateNewContext, glXMakeCurrent

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glXDestroyContext.xml