glXCreateWindow - створює область малювання на екрані.

C-специфікація

Параметри

dpy вказує підключення до X-сервера.

config вказує структуру GLXFBConfig з бажаними параметрами для нового вікна.

win вказує X-вікно, яке повинно використовуватися у якості області для малювання.

attrib_list зараз не використовується. Даний параметр повинен містити значення NULL, або містити пустий список (тобто, такий, перший елемент якого містить значення None).

Опис

Функція glXCreateWindow створює область малювання на екрані з існуючого X-вікна, яке було створене за допомогою візуального компоненту описаного у config. Повертається XID або GLXWindow. Будь-який контекст малювання GLX, який був створений з урахуванням значень з config, може використовуватися для малювання у це вікно. Використовуйте glXMakeContextCurrent для асоціювання області малювання з контекстом малювання GLX.

Нотатки

Функція glXCreateWindow доступна у системах GLX версій 1.3 або вище.

Якщо версія системи GLX є 1.1 або 1.0, версія системи OpenGL повинна бути 1.0. Якщо версія системи GLX є 1.2, тоді версія OpenGL повинна бути 1.1. Якщо версія GLX являється 1.3, тоді версія системи OpenGL повинна бути 1.2.

Помилки

BadMatch генерується, якщо win не було створена за допомогою візуального комопненту, який відповідає параметрам у config.

BadMatch генерується якщо параметр config не підтримує малювання у вікно (тобто, GLX_DRAWABLE_TYPE не містить GLX_WINDOW_BIT).

BadWindow генерується якщо win не містить коректного ідентифікатора карти пікселів (XID).

BadAlloc генерується, якщо вже існує GLXFBConfig асоційована з вікном win.

BadAlloc генерується якщо X-сервер не може зайняти пам'ять для нового GLX-вікна.

GLXBadFBConfig генерується якщо config не містить коректного GLXFBConfig.

Перегляньте також

glXChooseFBConfig, glXDestroyPixmap, glXMakeContextCurrent

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glXCreateWindow.xml