glXCreatePixmap - створює позаекранну область малювання.

C-специфікація

GLXPixmap glXCreatePixmap (Display * dpy,
              GLXFBConfig config,
              Pixmap pixmap,
              const int * attrib_list) ;

 

Параметри

dpy вказує підключення до X-сервера.

config вказує структуру GLXFBConfig з бажаними параметрами вікна.

pixmap вказує карту пікселів X, яка буде використовуватися у якості області малювання.

attrib_list поточно не використовується. Даний параметр повинен бути встановлений у значення NULL або містити пустий список (тобто такий, перший елемент якого містить значення None).

Опис

Функція glXCreatePixmap створює позаекранну область рендерингу і повертає її ідентифікатор XID. Тільки GLX-контекст малювання, який був створений з врахуванням параметрів у config може бути використаний для малювання у це вікно. Використовуйте функцію glXMakeCurrent для асоціювання області малювання з контекстом рендерингу GLX.

Нотатки

Функція glXCreatePixmap доступна у системах GLX версій 1.3 або вище.

Якщо версія GLX є 1.1 або 1.0, версія OpenGL повинна бути 1.0. Якщо версія GLX являється 1.2, тоді версія OpenGL повинна бути 1.1. Якщо версія GLX являється 1.3, тоді версія OpenGL повинна бути 1.2.

Помилки

BadMatch генерується якщо параметр pixmap не був створений з використанням візуального комопненту, який відповідає config.

BadMatch генерується якщо config не підтримує малювання у вікна (тобто, GLX_DRAWABLE_TYPE не містить GLX_WINDOW_BIT).

BadWindow генерується якщо pixmap не містить коректного ідентифікатора XID вікна.

BadAlloc генерується, якщо вже існує GLXFBConfig асоційована з pixmap.

BadAlloc генерується якщо X-сервер не може зайняти пам'ять для нового GLX-вікна.

GLXBadFBConfig генерується якщо параметр config не містить коректної GLFBConfig.

Перегляньте також

glXChooseFBConfig, glXCreateGLXPixmap, glXDestroyWindow, glXMakeContextCurrent

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glXCreatePixmap.xml