gluNewNurbsRenderer - створює об'єкт NURBS-кривої.

C-специфікація

GLUnurbs* gluNewNurbsRenderer (void) ;

 

Опис

Функція gluNewNurbsRenderer створює і повертає вказівник на новий об'єкт NURBS-кривої. До даного об'єкту повинні звертатися під час використання функцій малювання і контролю NURBS-кривих. Якщо функція повернула значення 0, це означає, що немає достатньої кількості пам'яті для створення об'єкта.

Перегляньте також

gluBeginCurve, gluBeginSurface, gluBeginTrim, gluDeleteNurbsRenderer, gluNurbsCallback, gluNurbsProperty

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/gluNewNurbsRenderer.xml