gluErrorString - надає рядок символів відносно коду помилки OpenGL або GLU.

C-специфікація

const GLubyte * gluErrorString (GLenum error) ;

 

Параметри

error передає код помилки OpenGL або GLU.

Опис

Функція gluErrorString створює рядок символів, який описує помилку за допомогою коду помилки OpenGL або GLU. Даний рядок символів має формат ISO Latin 1. Наприклад, виклик функції gluErrorString (GLU_OUT_OF_MEMORY) повертає рядок "out of memory".

Стандартні коди GLU включають GLU_INVALID_ENUM, GLU_INVALID_VALUE і GLU_OUT_OF_MEMORY. Деякі інші функції з GLU можуть повернути спеціалізовані коди помилок. Перегляньте документацію по функції glGetError для повного списку кодів помилок OpenGL.

Помилки

NULL повертається якщо параметр error не містить доступного значення коду помилки OpenGL або GLU.

Перегляньте також

gluNurbsCallback, gluQuadricCallback, gluTessCallback, glGetError

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/gluErrorString.xml