gluBeginCurve - відокремлює визначення NURBS-кривої.

C-специфікація

void gluBeginCurve (GLUnurbs* nurb) ;
void gluEndCurve   (GLUnurbs* nurb) ;

 

Параметри

nurb визначає об'єкт NURBS (створений за допомогою функції gluNewNurbsRenderer).

Опис

Використовуйте функцію gluBeginCurve, щоб позначити початок визначення NURBS-кривої. Після виклику функції gluBeginCurve, зробіть один або множину викликів функцій gluNurbsCurve для визначення атрибутів кривої. Саме один виклик функції gluNurbsCurve повинен мати тип лінії GLU_MAP1_VERTEX_3 або GLU_MAP1_VERTEX4. Для позначення кінця визначення NURBS-кривої, викличте gluEndCurve.

Обчислювачі системи OpenGL використовуються для малювання NURBS-кривої у якості серій сегментів лінії. Стан обчислювача зберігається під час малювання за допомогою glPushAttrib (GLU_EVAL_BIT) і glPopAttrib(). Перегляньте сторінку документації glPushAttrib для більш детального опису який стан зберігають дані виклики.

Приклад

Наступні команди малюють NURBS-криву на яку накладено текстуру разом з нормалями; текстурні координати і нормалі також вказуються у якості NURBS-кривих:

gluBeginCurve (nobj) ;
   gluNurbsCurve(nobj, ..., GL_MAP1_TEXTURE_COORD_2) ;
   gluNurbsCurve(nobj, ..., GL_MAP1_NORMAL) ;
   gluNurbsCurve(nobj, ..., GL_MAP1_VERTEX_4) ;
gluEndCurve (nobj) ;

 

Перегляньте також

gluBeginSurface, gluBeginTrim, gluNewNurbsRenderer, gluNurbsCurve, glPopAttrib, glPushAttrib

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/gluBeginCurve.xml