glReadBuffer - вказує джерельний колірний буфер для пікселів.

C-специфікація

void glReadBuffer (GLenum mode) ;

 

Параметри

mode вказує колірні буфери. Доступні значення наступні GL_FRONT_LEFT, GL_FRONT_RIGHT, GL_BACK_LEFT, GL_BACK_RIGHT, GL_FRONT, GL_BACK, GL_LEFT, GL_RIGHT і GL_AUXi, де i містить між значенням 0 і значенням GL_AUX_BUFFERS мінус 1.

Опис

Функція glReadBuffer вказує колірний буфер у якості джерела для наступного виклику команд glReadPixels, glCopyTexImage1D, glCopyTexImage2D, glCopyTexSubImage1D, glCopyTexSubImage2D, glCopyTexSubImage3D і glCopyPixels. Параметр mode приймає значення одного з дванадцяти попередньо визначених значень (завжди визначені GL_AUX0 до GL_AUX3). У повністю сконфігурованій системі, GL_FRONT, GL_LEFT і GL_FRONT_LEFT позначають передній лівий буфер, імена GL_FRONT_RIGHT і GL_RIGHT позначають передній правий буфер, і GL_BACK_LEFT і GL_BACK іменуються задній лівий буфер.

Конфігурації з подвійним буфером без подвійного каналу мають тільки один передній лівий і задній лівий буфер. Одно буферні конфігурації мають передній лівий і передній правий буфер у разі подвійного каналу, і тільки передній лівий буфер за відсутності подвійного каналу. Помилково вказувати не існуючий буфер до glReadBuffer.

Параметр mode за умовчанням встановлено у GL_FRONT і конфігуації з одним буфером і GL_BACK у конфігурації з двома буферами.

Помилки

GL_INVALID_ENUM генерується якщо параметр mode не являється одним з дванадцяти (або більше) доступних значень.

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо параметр mode вказує буфер, який не існує.

GL_INVALD_OPERATION генерується якщо функція glReadBuffer викликається між відповідними викликами glBegin і glEnd.

Пов'язані параметри

glGet з аргументом GL_READ_BUFFER.

Перегляньте також

glCopyPixels, glCopyTexImage1D, glCopyTexImage2D, glCopyTexSubImage1D, glCopyTexSubImage2D, glCopyTexSubImage3D, glDrawBuffer, glReadPixels

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glReadBuffer.xml