glIsEnabled - перевіряє чи певна функція увімкнена.

C-специфікація

GLboolean glIsEnabled (GLenum cap) ;

 

Параметри

cap вказує символічну константу, яка позначає функцію системи OpenGL.

Опис

Функція glIsEnabled повертає GL_TRUE, якщо функція вказана у параметрі cap увімкнена, і GL_FALSE у іншому випадку. За умовчанням усі функції за виключенням GL_DITHER вимкнені; за умовчанням GL_DITHER увімкнена.

Наступні позначення функцій приймають для параметру cap:


КонстантаПерегляньте
GL_ALPHA_TESTglAlphaFunc
GL_AUTO_NORMALglEvalCoord
GL_BLENDglBlendFunc, glLogicOp
GL_CLIP_PLANEiglClipPlane
GL_COLOR_ARRAYglColorPointer
GL_COLOR_LOGIC_OPglLogicOp
GL_COLOR_MATERIALglColorMaterial
GL_COLOR_SUMglSecondaryColor
GL_COLOR_TABLEglColorTable
GL_CONVOLUTION_1DglConvolutionFilter1D
GL_CONVOLUTION_2DglConvolutionFilter2D
GL_CULL_FACEglCullFace
GL_DEPTH_TESTglDepthFunc, glDepthRange
GL_DITHERglEnable
GL_EDGE_FLAG_ARRAYglEdgeFlagPointer
GL_FOGglFog
GL_FOG_COORD_ARRAYglFogCoordPointer
GL_HISTOGRAM
glHistogram
GL_INDEX_ARRAYglIndexPointer
GL_INDEX_LOGIC_OPglLogicOp
GL_LIGHTINGglMaterial, glLightModel, glLight
GL_LINE_SMOOTHglLineWidth
GL_LINE_STIPPLEglLineStipple
GL_MAP1_COLOR_4glMap1
GL_MAP1_INDEXglMap1
GL_MAP1_NORMALglMap1
GL_MAP1_TEXTURE_COORD_1glMap1
GL_MAP1_TEXTURE_COORD_2glMap1
GL_MAP1_TEXTURE_COORD_3glMap1
GL_MAP1_TEXTURE_COORD_4glMap1
GL_MAP2_COLOR_4glMap2
GL_MAP2_INDEXglMap2
GL_MAP2_NORMALglMap2
GL_MAP2_TEXTURE_COORD_1glMap2
GL_MAP2_TEXTURE_COORD_2glMap2
GL_MAP2_TEXTURE_COORD_3glMap2
GL_MAP2_TEXTURE_COORD_4glMap2
GL_MAP2_VERTEX_3glMap2
GL_MAP2_VERTEX_4glMap2
GL_MINMAXglMinmax
GL_MULTISAMPLEglSampleCoverage
GL_NORMAL_ARRAYglNormalPointer
GL_NORMALIZEglNormal
GL_POINTER_SMOOTHglPointSize
GL_POINT_SPRITEglEnable
GL_POLYGON_SMOOTHglPolygonMode
GL_POLYGON_OFFSET_FILLglPolygonOffset
GL_POLYGON_OFFSET_LINEglPolygonOffset
GL_POLYGON_OFFSET_POINTglPolygonOffset
GL_POLYGON_STIPPLEglPolygonStipple
GL_POST_COLOR_MATRIX_COLOR_TABLEglColorTable
GL_POST_CONVOLUTION_COLOR_TABLEglColorTable
GL_RESCALE_NORMALglNormal
GL_SAMPLE_ALPHA_TO_COVERAGEglSampleCoverage
GL_SAMPLE_ALPHA_TO_ONEglSampleCoverage
GL_SAMPLE_COVERAGEglSampleCoverage
GL_SCISSOR_TESTglScissor
GL_SECONDARY_COLOR_ARRAYglSecondaryColorPointer
GL_SEPARABLE_2DglSeparableFilter2D
GL_STENCIL_TESTglStencilFunc, glStencilOp
GL_TEXTURE_1DglTexImage1D
GL_TEXTURE_2DglTexImage2D
GL_TEXTURE_3DglTexImage3D
GL_TEXTURE_COORD_ARRAYglTexCoordPointer
GL_TEXTURE_CUBE_MAPglTexImage2D
GL_TEXTURE_GEN_QglTexGen
GL_TEXTURE_GEN_R
glTexGen
GL_TEXTURE_GEN_SglTexGen
GL_TEXTURE_GEN_TglTexGen
GL_VERTEX_ARRAYglVertexPointer
GL_VERTEX_PROGRAM_POINT_SIZEglEnable
GL_VERTEX_PROGRAM_TWO_SIDEglEnable


Нотатки

Якщо генерується помилка, glIsEnabled повертає 0.

Константи GL_COLOR_LOGIC_OP, GL_COLOR_ARRAY, GL_EDGE_FLAG_ARRAY, GL_INDEX_ARRAY, GL_INDEX_LOGIC_OP, GL_NORMAL_ARRAY, GL_POLYGON_OFFSET_FILL, GL_POLYGON_OFFSET_LINE, GL_POLYGON_OFFSET_POINT, GL_TEXTURE_COORD_ARRAY і GL_VERTEX_ARRAY доступні у системі OpenGL версії 1.1 або вище.

Константи GL_RESCALE_NORMAL і GL_TEXTURE_3D доступні у системі OpenGL версії 1.2 або вище.

Константи GL_MULTISAMPLE, GL_SAMPLE_ALPHA_TO_COVERAGE, GL_SAMPLE_ALPHA_TO_ONE, GL_SAMPLE_COVERAGE, GL_TEXTURE_CUBE_MAP доступні у системі OpenGL версії 1.3 або вище.

Константи GL_FOG_COORD_ARRAY і GL_SECONDARY_COLOR_ARRAY доступні у системі OpenGL версії 1.4 або вище.

Константи GL_FOG_COORD_ARRAY і GL_SECONDARY_COLOR_ARRAY доступні у системі OpenGL верії 1.4 або вище.

Константи GL_POINT_SPRITE, GL_VERTEX_PROGRAM_POINT_SIZE і GL_VERTEX_PROGRAM_TWO_SIDE доступні у системі OpenGL версії 2.0 або вище.

Константи GL_COLOR_TABLE, GL_CONVOLUTION_1D, GL_CONVOLUTION_2D, GL_HISTOGRAM, GL_MINMAX, GL_POST_COLOR_MATRIX_COLOR_TABLE, GL_POST_CONVOLUTION_COLOR_TABLE і GL_SEPARABLE_2D доступні тільки якщо рядок символів "ARB_imaging" повертаєть при виклику функції glGet з параметром GL_EXTENSIONS.

Для систем OpenGL версій 1.3 або вище, або коли підтримується розширення ARB_multitexture, наступні параметри повертають відповідні значення для активної текстурної одиниці: GL_TEXTURE_1D, GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_3D, GL_TEXTURE_CUBE_MAP, GL_TEXTURE_GEN_S, GL_TEXTURE_GEN_T, GL_TEXTURE_GEN_R, GL_TEXTURE_GEN_Q, GL_TEXTURE_MATRIX, і GL_TEXTURE_STACK_DEPTH. Аналогічно, наступні параметри повертають асоційовані значення для активної клієнтської текстурної одиниці: GL_TEXTURE_COORD_ARRAY, GL_TEXTURE_COORD_ARRAY_SIZE, GL_TEXTURE_COORD_ARRAY_STRIDE, GL_TEXTURE_COORD_ARRAY_TYPE.

Помилки

GL_INVALID_ENUM генерується якщо параметр cap не містить допустимого значення.

GL_INVALID_OPERATION генерується якщо glIsEnabled викликається між відповідними викликами фукнцій glBegin і glEnd.

Перегляньте також

glEnable, glEnableClientState, glGet

Оригінал

https://www.khronos.org/registry/OpenGL-Refpages/gl2.1/xhtml/glIsEnabled.xml